15) Ljud & text - mera avancerade appar

I den här lektionen ska vi titta på mera avancerade appar med röststyrning eller översättning.

Commandapp med röststyrning

Röststyrning av en app kan vara intressant om appen ska funka i miljöer där det inte finns ett tangentbord eller ’touch screen’ eller där händerna är upptagna av annat.

I appen commandapp (se appens video överst på sidan) kan du trycka på knapparna eller scrolla med hjälp av rösten.

Du kan också styra en ikon över skärmen med hjälp av rösten.

Videon visar hur appen styrs helt med hjälp av röstkommandon.

Du får leka med appen i en av uppgifterna.

Webbappens tre nivåer

Du har kanske sett att de minimala apparna i kursen inte är så snygga som de mera avancerade apparna.

Förenklat består en webbapp av tre olika lager:

  1. HTML (för oss filen index.html) som definierar de olika elementen – knappar, bilder, text osv
  2. Javascript (för oss filen index.js) som innehåller logiken. Vad ska hända när du trycker på en knapp?
  3. CSS (Cascading Style Sheet) som snyggar till utseendet till exempel snygga knappar, marginaler till knappar och bilder osv.

Nu är det jobbigt och tidsödande att använda CSS som det är. I stället används ofta bibliotek med färdiga definitioner.

Vi använder Bootstrap i våra appar - utom i de allra enklaste. Bootstrap är det vanligaste ”CSS-biblioteket”.

Den här kursen använder Bootstrap.

Bootstrap gör det också möjligt att webbappen funkar lika bra på en mobil som på en laptop – en kolumn på mobil och kanske två kolumner på laptop.

Google Translate/Översätt

Google Translate är en avancerad app för översättning mm. Google Translate kan:

  • Identifiera språk
  • Göra om tal till text
  • Text till tal
  • Tolka skriven text (skrivstil)
  • Översätta text (även dokument och webb-sidor) till olika språk

Texten till första bilden i första lektionen lästes av Google Translate och det gick bra med rätt betoning på ord osv.

Google säger själva att Translate är bäst på att översätta enstaka ord eller korta fraser och inte så bra på att översätta hela dokument.

Se den här videon för en enkel demo av Google Translate:

Summering

I den här lektionen kollade vi en mera avancerad app för röststyrning samt Google Translate.

I nästa lektion ska vi titta på sifferigenkänning. Verkar enkelt men…

<< Bakåt Framåt >>