Uppgift till lektion 11 (bonus)

Uppgift 1: Bygg appen objectcp

Du måste förstås ha installerat utvecklingsmiljön för att kunna göra den här övningen.

Först skapa en folder objectcp där du vill ha appen. Kan göras med Utforskaren.

Du behöver filerna index.html, index.js och dogs.jpg.

Filerna finns på GitHub: https://github.com/KjelleJ/objectcp

Klicka på 'Code', välj 'Download ZIP.'

Zip-filen laddas nu ner av webbläsaren. Välj 'Visa i mapp' eller kolla i 'Hämtade filer'.

Höger-klicka på objectcp-main.zip och välj 'Extrahera alla…' och 'Extrahera'.

Kopiera filerna index.html, index.js och dogs.jpg i foldern objectcp-main

Klistra in filerna i foldern objectcp som du skapade först i övningen.

Starta Kommandotolken.

Använd kommandot cd i Kommandotolken för att komma till rätt folder

Kör följande kommandon:

npm init -y
npm install @tensorflow-models/coco-ssd
npm install @tensorflow/tfjs-backend-cpu
npm install @tensorflow/tfjs-backend-webgl
parcel index.html

Om allt gått bra öppna en ny flik i webbläsaren med adressen localhost:1234

<< Bakåt Framåt >>