10) Använd utvecklingsmiljön (bonus)

Nu ska vi använda utvecklingsmiljön som vi installerade i förra lektionen för att bygga appen imagecp som vi tittade på tidigare.

Det vi gör i den här lektionen finns också som en uppgift så vänta med att göra något till efter lektionen.

Förutsättningar

Jag förutsätter att filerna index.html, index.js och poodle.jpg för appen finns i foldern imagecp någonstans på disken.

Jag startar Kommandotolken och går till foldern imagecp.

1) Initiera - bara en gång

Där ger jag kommandot npm init -y. Det gör jag bara en gång per app.

Då skapas en fil package.json som kommer att innehålla info om vår app.

2) Installera paket som används av appen

OBS! Det här behöver du bara göra en gång eller om du vill ha nya versioner av paketen.

Här har jag ett val antingen låter jag parcel hämta alla paket som behövs (ger rörig utskrift på skärmen men är enklast) eller också installerar jag paketen själv.

Jag går till steg 3 om jag låter parcel hantera paketen annars fortsätter jag.

Jag installerar nu de paket som appen behöver (se översta raderna i index.js):

npm install @tensorflow-models/mobilenet

Jag får varningar att ytterligare två paket behövs som jag installerar (OBS: Versionerna är kanske olika för dig - se din utskrift):

npm install @tensorflow/tfjs-core@~1.2.1
npm install @tensorflow/tfjs-converter@~1.2.1

3) Bygg appen och starta webbservern

Jag ger kommandot parcel index.html.

Då byggs appen och en webbserver startas.


ctrl-c (c med ctrl-tangenten nedtryckt) om jag senare vill stoppa servern.

I en flik på Chrome ger jag in adressen localhost:1234 och ser nu appen.

OBS: Om porten 1234 är upptagen (t.ex. om du har råkat starta två webbservrar) ska du ge in det som står i Kommandotolken.

4) Nästa gång

Om du senare vill jobba med appen och om webbservern inte är startad går du till foldern där appen finns och gör som i steg 3.

Summering

I den här lektionen använde vi vår utvecklingsmiljö för att bygga appen imagecp.

I nästa lektion får du lära dig hur man kan lokalisera och klassificera föremålen i en bild. Avancerat eller hur?

<< Bakåt Framåt >>