Uppgifter till lektion 10

Uppgift 1: Bygg appen imagecp enligt anvisningarna i lektionen.

Du måste förstås ha installerat utvecklingsmiljön för att kunna göra den här övningen.

Först skapa en folder imagecp där du vill ha appen. Kan göras med Utforskaren.

Du behöver filerna index.html, index.js och poodle.jpg.

Filerna finns på GitHub: https://github.com/KjelleJ/imagecp

Klicka på 'Code', välj 'Download ZIP'.

Zip-filen laddas nu ner av webbläsaren. Välj 'Visa i mapp' eller kolla i 'Hämtade filer'

Höger-klicka på 'imagecp-main.zip' och välj 'Extrahera alla…' och 'Extrahera'.

Kopiera filerna index.html, index.js och poodle.jpg i foldern imagecp-main

Klistra in filerna i foldern imagecp som du skapade först i övningen.

Nu kan du följa anvisningarna i lektionen för att bygga appen.

Använd kommandot cd i Kommandotolken för att komma till rätt folder.

Uppgift 2: Fel när appen byggs.

Förutsättningar: Du har gjort Uppgift 1, startat servern och kört igång appen i webbläsaren.

Öppna filen index.html i Notepad++. Det gör du enklast från Utforskaren: Högerklicka på filnamnet (index.html) och välj 'Edit with Notepad++'.

Ändra src="poodle.jpg" till src="xpoodle.jpg", spara filen (den ”lilla disketten” uppe till vänster).

Du får nu ett felmeddelande både i Kommandotolken där servern går och i webbläsaren där appen körs.

Ändra tillbaka i Notepad++, spara och allt är ok igen.

Uppgift 3: Fel när appen körs.

Förutsättningar: Du har gjort Upgift 1, startat servern och kört igång appen i webbläsaren.

Öppna filen index.js i Notepad++.

Ändra 'document.getElementById('predict').onclick = predict;' till 'document.getElementById('xpredict').onclick = predict;'

Spara filen. Appen funkar inte. Det går inte att klassificera!

Tryck på F12 i appen och välj Konsol.

Där finns ett felmeddelande: "Cannot set property ’onclick’ of null" - id "xpredict" hittas inte.

Klicka på index.js:xx till höger och du kommer till felet i index.js.

Ändra tillbaka i Notepad++, spara och allt är ok igen.

<< Bakåt Framåt >>