I kursens första lektioner lär du dig grundläggande saker om AI som du kommer att ha nytta av i resten av kursen. Till exempel vad är AI? Men också lite om hur AI kan användas och information om kursen. De här lektionerna är mest teoretiska men vi måste lägga en grund att bygga på.

1) AI-begrepp

För att se lektionen klicka på "Till lektionen".

Glöm inte att göra uppgifterna!

Till lektionen

<< Bakåt Framåt >>